Klimaatmars

Toen ik dit artikel http://www.duurzaamnieuws.nl/topwetenschappers-eu-klimaatbeleid-moet-ambitieuzer/las, in de wekelijkse Duurzaamnieuws-brief en weer eens met pijn in het hart constateerde dat mijn verwachting van het klimaatbewustzijns-beleid van de EU veel te hoog is, zag ik tegelijkertijd weer de beelden voor me van de grootste “PEOPLES CLIMATE MARCH” ooit, die anderhalve week geleden overal ter wereld gehouden is; ook op verschillende plaatsen in Nederland. (21- 09 -‘14)

In de beelden van deze grote klimaat-demonstratie-mars zie je mensen van alle leeftijden, overal ter wereld, zeggen en roepen dat ze een beter en schoner klimaat willen, en wel NU! Ik heb de prachtige beelden van deze mars verschillende keren bekeken en het viel mij op dat er zoveel jónge mensen meededen die een veel beter klimaat willen – en dat niet een beetje willen, maar wel heel sterk willen!
Kijk dat is andere koek, want dáár, bij hen ligt de toekomst.

Misschien is dat wel het probleem van het EU klimaatbeleid, de vertegenwoordiging van jonge mensen die het echt anders willen, is daar wellicht veel te klein. Natuurlijk is de EU opgericht uit handelsoverwegingen en is dat nog steeds de grootste drijfveer, maar als wij – aardbewoners – in onze wederzijdse handelsbelangen, niet het belang van alles wat leeft – en iedereen ter wereld – centraal en ter discussie stellen, zullen we uiteindelijk met elkaar de grootste problemen krijgen, waar de crisissen van nu, bij verbleken.

Wilt u zelf nog eens zien hoe deze ‘Wereld – Klimaat – Demonstratiemars’ eruitzag, klik dan hier:

https://secure.avaaz.org/nl/climate_march_reportback/?btueNab&v=46393

of zie in ‘Duurzaamnieuws’ van 24-09-‘14: waarin ook filmpjes staan van de mars in Amsterdam.

http://www.duurzaamnieuws.nl/peoples-climate-march-grootste-klimaatmobilisatie-ooit/

Diny Siebers

Advertentie
Geplaatst in diny siebers | Tags: | Een reactie plaatsen

Duurzaamheidspluim 2013 uitgereikt aan ‘De Wende’ in Overasselt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Donderdag 2 januari 2014 Nieuwjaarsfeest voor de inwoners van gemeente Heumen. Dit jaar in de vernieuwde feestzaal van dorpshuis ‘Ons huis’ in Nederasselt . Traditioneel werd ook dit jaar direct na opening van het feest, na een muzikale bijdrage van de harmonie, de winnaar van de Duurzaamheidspluim bekend gemaakt.
Mieke van den Berg , Duurzaamheidsplatform, nodigt Wietske Jetten en Jan van der Leij van de Wende Woonzorg uit naar voren te komen. Zij ontvangen de Pluim o.a. vanwege:
– hun doelstelling in hun zorgcentrum kleinschalige ,zeer persoonlijke zorg te bieden aan een groep van 6 bewoners met dementie. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De schaliegas-commotie

Nederland: “Bezint eer ge begint”
Deze oude spreuk kwam in me op toen ik dinsdagavond – 23 juni 2013 – bij het programma “Altijd wat” van de NCRV de gevolgen zag van de proefboringen naar schaliegas in Polen. Volgens dit programma heeft Polen de grootste schaliegas reserves (voor 100 tot 200 jaar) waardoor zij verwachten dat zij, voor hun eigen energievoorziening, niet langer afhankelijk van Rusland zijn. Veel mensen in Polen zijn blij met de mogelijkheden van de nieuwe energie, maar bij het deel van de bevolking die al met de proefboringen te maken kreeg zijn de meningen anders. Zo zijn bijvoorbeeld boeren daar in eerste instantie lekker gemaakt door een borend gasbedrijf dat hen vertelde dat zij zo rijk als oliesjeiks konden worden als er in hun grond geboord mocht worden, maar juist daar in die streek zijn door boringen vooral schades ontstaan, en zij blijven daarmee zitten.

De zoektocht naar schaliegas in Polen verloopt dan ook moeizaam. Verschillende boorplekken zijn alweer verlaten door de naar gas borende bedrijven. Zo gaan bedrijven als Exon – Mobil, Talisman – Energie en Martin – Oil daar weer vertrekken omdat er niet genoeg gemakkelijk winbaar gas in de bodem is om omhoog te halen, zoals in de Verenigde Staten. Het gas zit veel te diep. De bewoners blijven achter met scheuren in, en schades aan hun gebouwen, zoals schuren en kerken, die ontstaan zijn door seismische onderzoeken ten behoeve van de mogelijkheid tot gaswinning, die met nogal veel geweld gepaard schijnen te gaan. Nogmaals Nederland: ” Bezint eer ge begint!”

Klik op onderstaande link en u kunt reacties lezen op deze uitzending van het Nederlandse onderzoeksbureau TNO en van de topman van het Poolse Staatsgasbedrijf. http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1352721

Diny Siebers

Geplaatst in diny siebers | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Inwoners Gemeente Heumen zoeken de zon op!

>zonnepanelen1
“Pas toen ik het zag ging ik overstag en dacht … als het bij de buren kan, kan het bij mij ook.”Dit zegt Marijke Berens die, samen met partner Evert van nieuw Amerongen, een half jaar geleden geïnspireerd werd door hun naaste buren Henk Pols en Ria Brookhuis om, net als zij, onder hun gezamenlijke woonhuis zonnepanelen te installeren. Inmiddels hebben de beide buren naar volle tevredenheid zonnepanelen aangeschaft en willen niet anders meer. Zij kwamen tot dit besluit doordat het milieubesef steeds groter werd en het belang van groene stroom en duurzaamheid daarin steeds meer plaats kreeg. “Daarnaast is er momenteel ook een financiële prikkel om deze stap te zetten” zegt Henk Pols, “zonnepanelen zijn de laatste jaren steeds goedkoper geworden en de overheid geeft momenteel een mooie subsidie. Voor wie het kán betalen is er nu een mooie kans om voor zichzelf en voor de toekomst een financieel aantrekkelijke en schone energievoorziening te realiseren en dat is mooi meegenomen. Momenteel is dat een betere investering dan je geld sparen, want door geldontwaarding en lage rente, verlies je nu eerder met sparen dan dat je spaart. Daarbij komt dat de waarde van het huis stijgt door zonnepanelen op het dak, want die neem je niet mee als je gaat verhuizen.”
zonnepanelen2

Op de vraag hoe buren, vrienden, kennissen en familie reageren op de totaal zestien zonnepanelen op hun woningen, is het antwoord duidelijk. De grote meerderheid – 80 tot 85 procent – reageert positief en vindt het niet ‘dom of lelijk’. Sommigen spreken hun waardering uit voor deze moedige stap ‘in groene richting’ maar een enkeling zegt meteen duidelijk en eerlijk dat hij het lelijk vindt en dit zelf nooit zou doen. Beide buren zijn enthousiast over de stap die zij gezet hebben en raden iedereen aan om te volgen.
zonnepanelen3
Zij zeggen zich steeds meer bewust te zijn geworden van hun eigen stroomverbruik sinds zij zonnepanelen op het dak en een ‘slimme energiemeter’ hebben.
In Maldensveld liggen er inmiddels tien woningen met zonnepanelen bij elkaar, gezien vanaf het midden als we de tuinen van deze buren in het midden van een cirkel plaatsen, binnen een straal van een paar honderd meter! Wat een verschil met een paar jaar geleden toen je nog maar sporadisch hier en daar een paar zonnepanelen ergens zag liggen. Hoe het getalsmatig verder in de gemeente gesteld is met aangeschafte zonnepanelen, blijkt bij navraag dat niemand daar een duidelijk beeld van heeft. Wel wordt duidelijk dat vorig jaar twaalf zonnepanelen zijn geplaatst door de gemeente op het dak van het gemeentehuis in Malden en dat er in Overasselt inmiddels niet alleen een hele grote schuur bedekt met zonnepanelen is belegd, maar dat er bijvoorbeeld ook een groep inwoners al een poos actief bezig is om gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen.
Met zonnepanelen op het dak en een zonnecollector om heet water te maken, kunnen mensen flink op hun maandelijkse energierekening besparen. Vooral als je een collector uit de nieuwste soort ‘ultrahoog vacuüm zonnecollectoren’ neemt, die twee a drie keer beter presteert dan als je er een hebt uit de huidige generatie zonnecollectoren.
De gemeente Heumen geeft zelf geen subsidie voor zonnepanelen (dat doet het Rijk) maar zij heeft wel een zogenaamd ‘Raam-contract’ met de regio Nijmegen gesloten, om alle mensen financieel te ondersteunen die hun woning beter willen isoleren. Dit is een provinciale subsidie, die via de verschillende gemeenten binnen het Raam-contract afgehandeld wordt. De gemeenten faciliteren dit voor de provincie. De laatste jaren verschijnen er steeds meer energiecollectieven in Nederland waarbij mensen zich kunnen aansluiten om samen goedkoop zonnepanelen aan te schaffen. Voor wie er over denkt om zonnepanelen aan te schaffen en er vragen over heeft, kan informatie vragen bij het Duurzaamheidsplatform in de gemeente Heumen.

vlinder15

Het Duurzaamheidsplatform laat zich al vele jaren elke week even ‘zien’ via een foto van een vlinder, waaronder een korte tekst over duurzaamheid, linksboven op de voorpagina van het weekblad Regiodiek. Daarnaast beheert het platform al vele jaren een website waarop u de doelstelling van het platform en de verschillende acties kunt lezen. Vorig jaar is er door het platform een blog actief gemaakt, waarop deelnemers van het platform kunnen schrijven over hun meningen, ervaringen, bevindingen, actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid. Het platform kan dat ook doen namens, voor, of samen met inwoners van de gemeente Heumen die iets op het gebied van duurzaamheid – in hun buurt bijvoorbeeld – willen gaan ondernemen, of als zij iets hebben ervaren, op duurzaam gebied, wat zij met anderen willen delen.
Duurzaamheid is al actueel in ons leven en zal de komende jaren steeds actueler worden. Dit is een van de redenen waarom in de gemeente Heumen het Duurzaamheidsplatform een oproep doet aan iedereen die dat wil (en van alle leeftijden!) om zich bij ons aan te sluiten. Iedereen die daar zin in heeft en die in dit onderwerp geïnteresseerd is en samen met anderen wil mee denken over mogelijkheden tot het realiseren van steeds méér duurzaamheid in onze eigen mooie gemeente, is van harte welkom.

Diny Siebers
fotograaf: Sandra Janssen van Houtert

Geplaatst in diny siebers | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Schaliegaswinning in Nederland???

Er wordt de laatste tijd door voor en tegenstanders vaak gesproken over het wel of niet winnen van het omstreden schaliegas in NL. De voorstanders zien vooral economische kansen, bv minder afhankelijk zijn van Russisch gas, terwijl de tegenstanders bang zijn voor milieuschade, bodemverzakkingen met aardbevingsrisico’s, giflekkage’s en dergelijke.
In de Klankbordgroep die de onderzoekingen op dit gebied in NL evalueert, is door verschillende leden veel critiek op het – naar hun mening – te haastig en beperkt onderzoek in deze.
Mijn mening over wel of geen schaliegas in NL kunt u hieronder lezen:

O NEDERLAND LET OP UW SAECK
Hoe zit het met het gebruiken van het gezond verstand in Nederland?

Steeds meer mensen beginnen te beseffen dat alles opofferen aan ECONOMIE, uiteindelijk niet die welvaart en dat welzijn brengen waarop gehoopt en gerekend wordt. Dat is duidelijk te zien bij jonge mensen die hele andere keuzes aan het maken zijn dan de vorige generaties. Op dit moment is aan de orde, het wel of niet winnen van schaliegas, dat ons in de greep heeft. Maatregelen worden meestal pas na rampen genomen … als het te laat is.

Komende uit een groot gezin, met intelligente en liefhebbende ouders, leerden wij als kinderen vooral om het gezonde verstand goed te gebruiken. De laatste tijd krijg ik steeds meer zin om onze volksvertegenwoordigers ook hiertoe op te roepen in verband met het winnen van schaliegas in Nederland. Mijn gezonde verstand vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in een laaggelegen klein overbevolkt land, waar al grote problemen zijn ontstaan door bodemdaling, onder andere ten gevolge van de huidige gaswinning, er nu toch weer gedacht wordt aan andere (omstreden) vormen van gaswinning. Alsof we nog niet genoeg problemen hebben.

Ik zet even op een rij: Nederland behoort tot de laagst gelegen landen ter wereld. De polders ten zuiden van Amsterdam liggen maar liefst 2 meter onder zeeniveau. In het al zo laag gelegen Nederland is sprake van bodemdaling, verstedelijking en te lage dijken, die nog gevaarlijker zijn dan de zo gevreesde zeespiegelstijging, zegt Emeritus hoogleraar Bart Schultz van Land en Water. Elk jaar dalen we als land millimeters, en in de veengebieden is dat 1 cm per jaar door oxidatie en grondwateronttrekking. Nederland het dichtstbevolkte land van de Europese Unie, telde volgens de VN in 2011 : 16.6 miljoen inwoners. Op elke vierkante kilometer woonden er toen gemiddeld 475 mensen. In ‘s-Gravenhage was dat bijna 6000 mensen op 1 km². Wie gaat zo een kwetsbaar land blootstellen aan nog meer kansen op bodemverzakkingen, aardbevingen en ander onheil wat met het winnen van schaliegas te verwachten valt? Als er geen andere mogelijkheden waren zou het kunnen betekenen dat je als land moet kiezen tussen twee kwaden, maar dat is hier niet het geval, de inwoners van Nederland schreeuwen al jaren om duurzame en milieuvriendelijke energie. Er zijn buiten Wind- en Zonne-energie nog zoveel meer mogelijkheden.

Wie een ander beetneemt moet zich schamen, wie zich twee keer laat beetnemen moet zichzelf schamen en bij zichzelf te rade gaan. Daarom roep ik bij deze: Nederland gebruik je gezonde verstand! Wees voorzichtig en zorgvuldig, want dit land is niet geschikt voor schaliegas-winning.

Diny Siebers

Geplaatst in diny siebers | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Water-nood in Europa?

Afgelopen vrijdagavond schrok ik me een hoedje toen ik bij Nieuwsuur hoorde hoe de Portugezen er aan toe zijn door de gedwongen privatisering van hun drinkwater. Het water voor de Portugezen is na de privatisering meer dan 4 x zo duur geworden!
Rondom het WATER – de bron van het leven – is daar een keiharde koehandel ontstaan, naast hun gevecht om in de crisis het hoofd ‘boven water’ te houden.

Toen ik zaterdagavond hoorde dat ook ons drinkwater in gevaar komt – door Europa nota bene – kreeg ik even moeite met Europa … maar ook meteen een dot energie om er aan mee te helpen om dit te voorkomen. Voor wie deze uitzendingen gemist heeft of ze nog eens wil zien, hier zijn ze:

In de link hieronder (een stukje uit het Nieuwsuur NOS journaal van 16 februari) is te zien wat een EU water-privatisering voor ons kan gaan betekenen.

http://nieuwsuur.nl/video/475047-hoe-veilig-is-ons-drinkwater.html

In de link hieronder (een stukje uit het NOS Nieuwsuur journaal van 15 februari) is te zien wat er in Portugal gebeurde met de gedwongen waterprivatisering.

http://nieuwsuur.nl/video/474808-drinkwater-in-de-etalage.html

In onderstaande link kunt u zelf meewerken om een wet, die privatisering van water in de EU landen eist, te helpen voorkomen. Het vraagt wel even doorzetten als je wilt tekenen, dit in verband met zorgvuldigheid en omvang van zo een grote actie van zoveel landen.

Onderteken hier het EU-brede referendum van EPSU (de Europese Federatie van Dienstenbonden) over het Recht op Water

Willen jullie deze mail naar belanghebbenden, en naar hen die belangstelling hebben voor het milieu in het algemeen, doorsturen in ons aller belang?
In de maand mei stemt het Europese parlement over deze wet.

Diny Siebers

Geplaatst in diny siebers | Tags: , , , , | 1 reactie

Groenestroom-checker

Bij het gebruiken van een test om uit te zoeken of iemand wel échte groene stroom gebruikt, of dat wil gaan doen en wil weten welke keuze hij dan het beste kan maken, kreeg ik een opmerkelijke ervaring. Na verwarring, onderzoek en contact met mijn energieleverancier besloot ik om mijn ervaring met zoveel mogelijk mensen te delen en schreef, onder andere naar de schrijvende pers, onderstaande brief:
Geachte redactie,

Ruim een week geleden hoorde ik op het journaal dat de klimaatexpert ‘Hier’ een groenestroom-checker heeft ingezet zodat iedereen zelf kan onderzoeken of hij nu échte groene-stroom gebruikt, of juist niet. Toen ik een paar dagen later de wekelijkse nieuwsbrief van Duurzaamnieuws ontving, waarin de checkmogelijkheid met de Groene-stroomchecker kant en klaar stond, deed ik de check in de veronderstelling dat ik – al vele jaren – alleen maar échte groene-stroom gebruik (zonnestroom van Greenchoice) maar dat viel, volgens deze test, zwaar tegen.
Er werd gesteld dat ik geen groene-stroom gebruik, althans dat dat niet te bewijzen is. De groene-stroomchecker stelde me andere bedrijven voor, waarbij ik wel met 100 procent zekerheid groene-stroom kan afnemen. Dit vond ik vreemd, vooral omdat volgens de verschillende publicaties die ik over dit onderwerp ken, deze bedrijven juist niet bekend zijn om hun ‘groene’ uitstraling op energiegebied.
Verontrust belde ik met Greenchoice en daar werd me duidelijk gemaakt dat ik zeker voor 100 procent groene-stroom van hen ontvang en gebruik, en mij werd duidelijk gemaakt hoe een en ander in elkaar steekt. Ik was een beetje gerustgesteld.

Een paar dagen later wist ik echter weer niet wat ervan te denken, omdat er in Duurzaamnieuws een nieuw bericht verscheen over dit onderwerp, nu gemaakt door de klimaatexpert ‘Hier’, mijn verwarring werd weer groter …

Gelukkig kreeg ik als laatste – weer in Duurzaamnieuws – een gedegen artikel van Peter van Vliet onder ogen, dat eindelijk een eind maakt aan mijn verwarring over het feit of ik nu wel of niet Duurzame groene-stroom gebruik. Ja, ik gebruik échte groene stroom.
Onder het kopje ‘Groene stroom, zo zit het echt’ legt hij, niets of niemand ontziend, duidelijk uit waarom en waardoor deze verwarring bij mensen ontstaat, en dat er verwarring ontstaat is niet vreemd, als je ziet hoe ingewikkeld dit hele proces in elkaar zit.

Omdat ik weet dat dit onderwerp voor velen van ons té moeilijk is om goed te begrijpen, en ik zelf zo blij ben met de duidelijkheid die ik nu eindelijk heb gekregen, dacht ik: dit moet iedereen in Nederland weten – en kunnen lezen – en dat is de reden waarom ik u vraag om dit onderwerp met zorg aan u lezers voor te leggen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Het artikel van Peter van Vliet is hier te lezen: http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=94833

Met vriendelijke groet,

Diny Siebers

Geplaatst in diny siebers | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nederland heeft het slechtste klimaatbeleid

Om extra aandacht te vestigen op de uitslag van een onderzoek naar het  klimaatbeleid van de Europesche landen in 2012, stuurde ik onderstaande brief op 10 december 2012 aan de leden van álle politieke partijen in Nederland.
Enkele dagen later ook naar de Nieuwsrubrieken en de10 grootste Omroepen, met de vraag of zij de inhoud in hun programmas kunnen en willen verwerken. 
 
‘Aan de leden van de Tweede Kamerfractie  ….
 
postbus 20018

2500  EA Den Haag

 

Malden, 8 december 2012

onderwerp: Klimaatbeleid / Duurzaamheid

Geachte lezer,

Al jarenlang lees ik met veel interesse de wekelijkse nieuwsbrief Duurzaamnieuws van de stichting iNSnet. iNSnet is een not-for-profit transitienetwerk dat zich inzet voor een duurzame samenleving, door het bij elkaar brengen van mensen, middelen en ideeën in projecten die een lokale duurzame samenleving tot stand kunnen brengen en kunnen versterken. Dit is een zeer informatieve nieuwsbrief op het gebied van milieu en duurzaamheid. Toen ik op 6 december 2012 daarin het artikel met de titel Nederland nu slechtste klimaatbeleid in EU  las, schrok ik erg en reageerde daarop meteen door onder het artikel mijn reactie te plaatsen. Daarin schreef ik dat ik mij – net als de Europarlementariër Bas Eickhout – diep schaam, vooral omdat het ons allen, die in Nederland strijden voor een beter milieu en klimaatbeleid, de afgelopen 15 jaren niet gelukt is het tij te keren.

De grafiek in het voornoemd artikel toont aan dat Nederland nu op de laatste (= 49e) plaats staat van de EU landen met het slechtste klimaatbeleid. Het aan dit artikel ten grondslag liggende onderzoek is uitgevoerd door Germanwatch en Climate Action Network.Zij stellen dat Nederland steeds verder afgegleden is op het gebied van milieubeleid en nog veel te leren heeft. Europarlementariër Bas Eickhout, die momenteel deelneemt aan de Klimaattop in Doha, zegt in genoemd artikel dat hij zich diep schaamt voor deze plaats op de lijst en stelt dat Nederland het momenteel moet hebben van het bedrijfsleven om ambitieus klimaatbeleid voor het voetlicht te brengen.

Hier kunt u het artikel:  Nederland nu slechtste klimaatbeleid in EUzelf direct lezen.                           

Indien u deze nieuwsbrief nog niet kent en hem graag wekelijks wilt ontvangen kunt u zich hierop gratis abonneren op www.duurzaamnieuws.nl

Ik vertrouw erop dat wij samen, als de gemeenschappelijk wil er is, het tij kunnen keren. Met ‘samen’ bedoel ik dan: het Bedrijfsleven, de Burgers én onze Volksvertegenwoordigers in Den Haag.                

Ik reken op uw allen en wens u veel moed en sterkte bij uw werk.

Met vriendelijke groet,

Diny Siebers

Geplaatst in diny siebers | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Reactie op ‘Brief aan de Staat’

Naar aanleiding van een artikel  in het wekelijkse: “Duurzaamnieuws” (nummer260) van Insnet, waar iedereen zich gratis op kan abonneren, was het een zeer goede beleving om de “Brief aan de Staat” van Urgenda te lezen, Urgenda  probeert iedereen in Nederland die voor het milieu en speciaal voor duurzaamheid werkt samen te laten werken en neemt daarbij zelf het voortouw. Het is een pittige brief, met 8 (A4) juridische taal, maar voor de doorbijters onder ons die het gaan lezen wacht een beloning in de vorm van kennis én energie om hier aan mee te gaan werken! Mijn reactie op de “Brief aan de Staat”, die ik naar Urgenda stuurde  is hieronder te lezen:                                             

“Wat was het een goede beleving om in het wekelijkse “Duurzaamnieuws” van Insnet, de “Brief aan de Staat” van Urgenda te lezen en die met hart en ziel te kunnen onderschrijven, waarna ik hem nog verschillende dagen opnieuw las om hem steeds beter te kunnen bevatten, want daar staat wat in … Enerzijdshoop ik dat Urgenda niet té hoog heeft ingezet met de 40 procents-eis (schriftelijke toezegging van 40% emissiereductie in 2020) waardoor er alleen maar een rechtszaak van kan komen, denk ik, anderzijds begrijp ik dat je heel hoog moet inzetten om hoog te kunnen komen.

Gelukkig is hier in Nederland Urgenda opgericht om duurzaamheid te versnellen en te verbreden want dat is hard nodig. De taaiheid van de afgelopen regeringen in hun voortdurende verzet om de broodnodige voorzieningen op het gebied van duurzaamheid te realiseren, hebben me verbaasd en gefrustreerd, maar gelukkig nog niet de mond gesnoerd. Lester Brown, de invloedrijke denker en milieudeskundige zei deze week in een interview in de Gelderlander dat hij verbaasd was toen hij hoorde dat Nederland in 2020 met 16% hernieuwbare energie wil werken, terwijl Denemarken nu al 20% van zijn energie uit wind haalt. Over Nederland zei hij: “Het land dat de windmolen als nationaal symbool heeft, moet beter kunnen!” Zijn boek: “Volle planeet lege borden – de nieuwe geopolitiek van voedselschaarste -” is deze week in het Nederlands verschenen.

Ik hoop wel dat wij, strijders voor duurzaamheid, door ons nu zo sterk op Nederland te richten, ook nog helder blijven zien – inzien en uitspreken – dat de grens die om ons land heen ligt, op het gebied van duurzaamheid, maar een fictieve grens is. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de onvoorstelbare snelle groei van de wereldbevolking, die in ons land door vergrijzing niet zo actueel is, maar gezien vanuit het totaal van de wereldbevolking dat wel zeker is. Om een voorbeeld te noemen: het duurde 250.000 jaar voordat er 1 miljard mensen op onze planeet woonden en dat is nog maar ongeveer twee eeuwen geleden. Deze laatste twee eeuwen groeiden we in een steeds hoger wordend tempo van 1 miljard naar 7 miljard mensen, en over het laatste miljard gemeten, deden we maar 12 jaar!  Het valt me steeds weer op dat de feiten en verwachtingen over de toekomst wat betreft de bevolkingstoename van de wereldbevolking bij vele aardbewoners (ook in ons land) nog steeds niet of nauwelijks bekend zijn, evenmin als de  gevolgen hiervan, zoals steeds schaarser wordende grondstoffen en steeds hoger wordende voedselprijzen. Omdat mijn algemene ervaring is dat mensen, overal ter wereld, aan hun kinderen het allerbeste willen geven, vind ik dat we allen, zoveel als binnen ons vermogen ligt, op wereldschaal moeten meewerken aan de bewustwording van deze feiten. Met de mogelijkheden van de moderne media is dat voor ons niet zo moeilijk, lijkt me. Wie bewust is kan een keuze maken. Als je iets niet weet kun je het niet veranderen. “

Diny Siebers

 

Geplaatst in diny siebers | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De vlinder in de Regiodiek

Op tv zag ik het programma Schepper en Co aan tafel. Gast was o.a. mw. Minnesma van Urgenda. Zij zet zich heel enthousiast in voor duurzaamheid en is heel begaan met de aarde en haar bewoners. Urgenda gaat de staat aanklagen omdat er op gebied van duurzaamheid te weinig gebeurt en de burgers in gevaar gebracht worden!
In het gesprek kwamen diverse duurzaamheidsaspecten naar voren en dat bracht me tot het volgende:
 
Mensen en overheid bedenk: duurzaamheid kan geld opleveren!
 
Wees zuinig met energie: want alle kleine beetjes helpen!
 
Wanneer komt de overgang van fossiele brandstof naar niet-fossiele brandstof?
 
Mieke van den Berg
Geplaatst in mieke van den Berg | Tags: , , , | Een reactie plaatsen