Nederland heeft het slechtste klimaatbeleid

Om extra aandacht te vestigen op de uitslag van een onderzoek naar het  klimaatbeleid van de Europesche landen in 2012, stuurde ik onderstaande brief op 10 december 2012 aan de leden van álle politieke partijen in Nederland.
Enkele dagen later ook naar de Nieuwsrubrieken en de10 grootste Omroepen, met de vraag of zij de inhoud in hun programmas kunnen en willen verwerken. 
 
‘Aan de leden van de Tweede Kamerfractie  ….
 
postbus 20018

2500  EA Den Haag

 

Malden, 8 december 2012

onderwerp: Klimaatbeleid / Duurzaamheid

Geachte lezer,

Al jarenlang lees ik met veel interesse de wekelijkse nieuwsbrief Duurzaamnieuws van de stichting iNSnet. iNSnet is een not-for-profit transitienetwerk dat zich inzet voor een duurzame samenleving, door het bij elkaar brengen van mensen, middelen en ideeën in projecten die een lokale duurzame samenleving tot stand kunnen brengen en kunnen versterken. Dit is een zeer informatieve nieuwsbrief op het gebied van milieu en duurzaamheid. Toen ik op 6 december 2012 daarin het artikel met de titel Nederland nu slechtste klimaatbeleid in EU  las, schrok ik erg en reageerde daarop meteen door onder het artikel mijn reactie te plaatsen. Daarin schreef ik dat ik mij – net als de Europarlementariër Bas Eickhout – diep schaam, vooral omdat het ons allen, die in Nederland strijden voor een beter milieu en klimaatbeleid, de afgelopen 15 jaren niet gelukt is het tij te keren.

De grafiek in het voornoemd artikel toont aan dat Nederland nu op de laatste (= 49e) plaats staat van de EU landen met het slechtste klimaatbeleid. Het aan dit artikel ten grondslag liggende onderzoek is uitgevoerd door Germanwatch en Climate Action Network.Zij stellen dat Nederland steeds verder afgegleden is op het gebied van milieubeleid en nog veel te leren heeft. Europarlementariër Bas Eickhout, die momenteel deelneemt aan de Klimaattop in Doha, zegt in genoemd artikel dat hij zich diep schaamt voor deze plaats op de lijst en stelt dat Nederland het momenteel moet hebben van het bedrijfsleven om ambitieus klimaatbeleid voor het voetlicht te brengen.

Hier kunt u het artikel:  Nederland nu slechtste klimaatbeleid in EUzelf direct lezen.                           

Indien u deze nieuwsbrief nog niet kent en hem graag wekelijks wilt ontvangen kunt u zich hierop gratis abonneren op www.duurzaamnieuws.nl

Ik vertrouw erop dat wij samen, als de gemeenschappelijk wil er is, het tij kunnen keren. Met ‘samen’ bedoel ik dan: het Bedrijfsleven, de Burgers én onze Volksvertegenwoordigers in Den Haag.                

Ik reken op uw allen en wens u veel moed en sterkte bij uw werk.

Met vriendelijke groet,

Diny Siebers

Advertenties
Geplaatst in diny siebers | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Reactie op ‘Brief aan de Staat’

Naar aanleiding van een artikel  in het wekelijkse: “Duurzaamnieuws” (nummer260) van Insnet, waar iedereen zich gratis op kan abonneren, was het een zeer goede beleving om de “Brief aan de Staat” van Urgenda te lezen, Urgenda  probeert iedereen in Nederland die voor het milieu en speciaal voor duurzaamheid werkt samen te laten werken en neemt daarbij zelf het voortouw. Het is een pittige brief, met 8 (A4) juridische taal, maar voor de doorbijters onder ons die het gaan lezen wacht een beloning in de vorm van kennis én energie om hier aan mee te gaan werken! Mijn reactie op de “Brief aan de Staat”, die ik naar Urgenda stuurde  is hieronder te lezen:                                             

“Wat was het een goede beleving om in het wekelijkse “Duurzaamnieuws” van Insnet, de “Brief aan de Staat” van Urgenda te lezen en die met hart en ziel te kunnen onderschrijven, waarna ik hem nog verschillende dagen opnieuw las om hem steeds beter te kunnen bevatten, want daar staat wat in … Enerzijdshoop ik dat Urgenda niet té hoog heeft ingezet met de 40 procents-eis (schriftelijke toezegging van 40% emissiereductie in 2020) waardoor er alleen maar een rechtszaak van kan komen, denk ik, anderzijds begrijp ik dat je heel hoog moet inzetten om hoog te kunnen komen.

Gelukkig is hier in Nederland Urgenda opgericht om duurzaamheid te versnellen en te verbreden want dat is hard nodig. De taaiheid van de afgelopen regeringen in hun voortdurende verzet om de broodnodige voorzieningen op het gebied van duurzaamheid te realiseren, hebben me verbaasd en gefrustreerd, maar gelukkig nog niet de mond gesnoerd. Lester Brown, de invloedrijke denker en milieudeskundige zei deze week in een interview in de Gelderlander dat hij verbaasd was toen hij hoorde dat Nederland in 2020 met 16% hernieuwbare energie wil werken, terwijl Denemarken nu al 20% van zijn energie uit wind haalt. Over Nederland zei hij: “Het land dat de windmolen als nationaal symbool heeft, moet beter kunnen!” Zijn boek: “Volle planeet lege borden – de nieuwe geopolitiek van voedselschaarste -” is deze week in het Nederlands verschenen.

Ik hoop wel dat wij, strijders voor duurzaamheid, door ons nu zo sterk op Nederland te richten, ook nog helder blijven zien – inzien en uitspreken – dat de grens die om ons land heen ligt, op het gebied van duurzaamheid, maar een fictieve grens is. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de onvoorstelbare snelle groei van de wereldbevolking, die in ons land door vergrijzing niet zo actueel is, maar gezien vanuit het totaal van de wereldbevolking dat wel zeker is. Om een voorbeeld te noemen: het duurde 250.000 jaar voordat er 1 miljard mensen op onze planeet woonden en dat is nog maar ongeveer twee eeuwen geleden. Deze laatste twee eeuwen groeiden we in een steeds hoger wordend tempo van 1 miljard naar 7 miljard mensen, en over het laatste miljard gemeten, deden we maar 12 jaar!  Het valt me steeds weer op dat de feiten en verwachtingen over de toekomst wat betreft de bevolkingstoename van de wereldbevolking bij vele aardbewoners (ook in ons land) nog steeds niet of nauwelijks bekend zijn, evenmin als de  gevolgen hiervan, zoals steeds schaarser wordende grondstoffen en steeds hoger wordende voedselprijzen. Omdat mijn algemene ervaring is dat mensen, overal ter wereld, aan hun kinderen het allerbeste willen geven, vind ik dat we allen, zoveel als binnen ons vermogen ligt, op wereldschaal moeten meewerken aan de bewustwording van deze feiten. Met de mogelijkheden van de moderne media is dat voor ons niet zo moeilijk, lijkt me. Wie bewust is kan een keuze maken. Als je iets niet weet kun je het niet veranderen. “

Diny Siebers

 

Geplaatst in diny siebers | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De vlinder in de Regiodiek

Op tv zag ik het programma Schepper en Co aan tafel. Gast was o.a. mw. Minnesma van Urgenda. Zij zet zich heel enthousiast in voor duurzaamheid en is heel begaan met de aarde en haar bewoners. Urgenda gaat de staat aanklagen omdat er op gebied van duurzaamheid te weinig gebeurt en de burgers in gevaar gebracht worden!
In het gesprek kwamen diverse duurzaamheidsaspecten naar voren en dat bracht me tot het volgende:
 
Mensen en overheid bedenk: duurzaamheid kan geld opleveren!
 
Wees zuinig met energie: want alle kleine beetjes helpen!
 
Wanneer komt de overgang van fossiele brandstof naar niet-fossiele brandstof?
 
Mieke van den Berg
Geplaatst in mieke van den Berg | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Werkgroep Zonnepanelen in Overasselt

Het Duurzaamheidsplatform gemeente Heumen wil graag het initiatief van de Werkgroep Zonnepanelen Overasselt onder uw aandacht brengen.

 In maart 2012 is de Stichting Verenigingsgebouw Overasselt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het dak van het verenigingsgebouw te voorzien van zonnepanelen.Dit met het idee om zo zelfvoorzienend te worden wat stroomverbruik betreft en mogelijk ook nog groene stroom te kunnen leveren aan huiseigenaren in de buurt.

Op dit moment is dit plan echter nog niet levensvatbaar i.v.m. de huidige wetgeving m.b.t. energiebelasting.

 Een aantal enthousiaste mensen die zich verdiept hadden in de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit project hebben een werkgroep gevormd en een aantal mogelijkheden op een rijtje gezet om dit project voorlopig in een andere vorm op te starten en zodoende hun duurzame ideeën uit te dragen en bij voldoende belangstelling uit te voeren.

 Op de site van de werkgroep, www.zonnepaneleninoverasselt.nl vind ik de volgende vragen :

 –         Heeft u interesse in het plaatsen van zonnepanelen op uw dak

–         Heeft u interesse in het participeren in collectieve energie inkoop (gas en elektra)

–         Heeft u interesse in het participeren als sponsor van zonnepanelen op het dak van het Verenigingsgebouw

–         Heeft u interesse in het participeren in collectieve inkoop van zonnepanelen

 

Er is op 25 oktober j.l.al een info avond geweest met 60 belangstellenden.

Ook vanuit de (groene ) politiek wordt er meegedacht om dit initiatief te ondersteunen  en mogelijk ook  in de andere kerkdorpen gestalte te geven.

 

Is uw belangstelling gewekt?  Bezoek de site van de werkgroep of stuur een mailtje naar:

zonnepanelenoverasselt@gmail.com

 

 

 

 

Geplaatst in elly brinkman | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Duurzaame Revolutie

We willen allemaal leven als koningen, maar de grondstoffen raken op …

Op maandag 16 juli 2012 heeft de VPRO in het programma “Tegenlicht” een indrukwekkende documentaire laten zien over de revolutionaire verandering (ook wel Duurzaame revolutie genoemd) die, zonder dat wij dat weten, al in volle gang is. Er wordt in gesteld dat ons aller collectieve bewustzijn inmiddels zover ontwikkeld is dat wij (na het ik-tijdperk) steeds meer dingen samen zullen gaan doen. Samen werken, kennis delen zonder gewin, samen zoeken en daardoor weten enzovoorts. Wij vragen ons steeds meer af: ” in welke wereld willen wij dat onze kinderen leven?” Hoe schoon kunnen wij werken zonder de aarde steeds verder te vervuilen? Hoe moet het verder gaan met mensen die nu al zo moeilijk kunnen leven op onze planeet, enzovoorts.

 Op 31 oktober 2011 is de 7 miljardste mens op aarde geboren, terwijl er 200 jaar geleden op de hele wereld nog maar één miljard mensen waren!
Dat betekent dat er, gezien vanuit de geschiedenis van de mensheid, een enorme bevolkings-explosie heeft plaatsgevonden, die nog steeds voortduurt. (Ondanks de vergrijzing in sommige delen van de wereld. ) In mijn dagboek van 19 juli 1999 schreef ik dat ik zojuist in het journaal hoorde dat vandaag de 6 miljardste mens was geboren. Dat betekent dus dat er in 13 jaar tijd één miljard mensen is bijgekomen op aarde – en dat zijn er net zoveel als in de hele geschiedenis van de mensheid tot plusminus 200 jaar geleden …
De prachtige documentaire zal je verbazen over de uitvindingen van de Technische Duurzaame Revolutie over de gehele wereld. Zelfs over dingen die in Nederland gebeuren zonder dat je dat bijvoorbeeld bij ons op het nieuws ziet.
Gun jezelf het kijken naar deze documentaire, hij heeft mij in elk geval heel goed gedaan.

Als je bij Google : Tegenlicht uitzending gemist aanklikt krijg je meteen de goede site. Kies voor de uitzending van: maandag 16 juli 2012.
Er staat geen titel bij de uitzending, maar als je de datum aanklikt komt hij vanzelf. De documentaire heet: “Cleantech de schone toekomst.”

Diny Siebers

 

Geplaatst in diny siebers | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Oplaadpunt voor E-bikes

Tijdens een fietstocht kwam ik langs een merkwaardige gebouwtje in Kleve. Bij nader inzien bleek het een oplaadpunt voor E-Bikes te zijn.

Een idee waar wij al langer aan denken, maar welke in Kleve reeds gerealiseerd is. Het blijkt maar weer dat men in Duitsland toch verder is met zonne-energie dan in Nederland.

Teun Gosselink

Geplaatst in teun gosselink | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Bedenk iets duurzaams….

Op de tv viel ik midden in een programma, waarschijnlijk over duurzaamheid. Wat op dat moment te zien was, was een enorme daktuin, een schitterend gezicht. Het bleek de daktuin te zijn bovenop het hoofdkantoor van Vroom & Dreesmann in Amsterdam. In die daktuin werd van alles verbouwd zoals diverse soorten sla en ook aardbeien. Werkelijk geweldig, heel leuk om te zien en een fantastisch idee dat volgens mij zeker navolging verdient! In mij borrelde meteen een one-liner op, die deze week in Regiodiek te zien zal zijn, nl: Bedenk iets goeds, bedenk iets duurzaams. Meld het bij onze blog: heumenduurzaam.wordpress.com

Mieke van den Berg

Geplaatst in mieke van den Berg | Tags: , , , | Een reactie plaatsen